در کلینیک ارتوپدی فنی، با معاینه بالینی و لمس کف پا، مشاهده چگونگی راه رفتن و بر اساس تجربیات متخصص، کفی طبی برای افراد تهیه می شود.کفی طبی در کارگاهی خاص، با تجویز پزشک و زیر نظر مهندسین ارتوپدی فنی ساخته می شود.

 در این قسمت با کمک دستگاه های اسکن دو بعدی ، تحلیل گر شکل گام برداری ، پدوسکوپ معاینه انجام میشود.بررسی وضعیت بیومکانیک بدن بررسی قوس های کف پا و راستای پاشنه

پزشک پا اولین شخصی است که در زمان احساس درد در کف پا و مچ پا باید به وی مراجعه کنید.بررسی و اصلاح مشکلات مربوط به دردهای کف پا و مچ پا و پاشنه پا در این بخش انجام می شود.

  این تکنولوژی به طور کامل برای اولین بار در کشور در گروه توانبخشی مراکز پاپزشکی دکتر فوت راه اندازی شده است.بررسی و درمان کلیه قوس ها و ناهنجاری های کف پا 

تماس با ما

سایت شما برای نمایش بهتر نیاز به استفاده از کوکی دارد Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree